Αυτόματο πότισμα

Αυτόματο πότισμα

Η εγκατάσταση ενός αυτόματου αρδευτικού δικτύου σε έναν κήπο είναι από τις σημαντικότερες εργασίες , διότι αποτελεί την απαραίτητη προυπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη και υγεία των φυτών αλλά και την αισθητική του γκαζόν.

Το έμπειρο προσωπικό μας έχει τη πείρα να φέρει σε πέρας οποιοδήποτε αυτόματο αρδευτικό δίκτυο του ζητηθεί. Κύριο μέλημα μας είναι το σωστό πότισμα του χώρου, η εξοικονόμηση νερού και η χρήση των κατάλληλων υλικών.

Επιπρόσθετα είμαστε σε θέση να ανακατασκευάσουμε οποιοδήποτε αρδευτικό δίκτυο κριθεί αναγκαίο καθώς και να επιδιορθώσουμε όποια βλάβη προκύψει.