Μελέτη - Σχεδίαση Κήπων

Μελέτη - Σχεδίαση Κήπου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρη μελέτη και σχεδίαση του κήπου σας.

Ειδικος γεωπόνος αναλαμβάνει να κάνει επιτόπου αυτοψία στο χώρο σας, να κάνει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, και φυσικά, να καταγράψει τις απαιτήσεις σας.  Στη συνέχεια συντάσουμε πλήρη μελέτη με εναλλακτικές προτάσεις ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες σας.

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η ακόλουθη:

  • Με κατάληλα όργανα γίνεται έλεγχος της πίεσης και της παροχής του νερού που θα χρησιμοποιηθεί στο αρδευτικό σύστημα (για να γίνει ορθή κατανομή του νερού στον κήπο)
  • Δειγματοληψία υφιστάμενου εδαφικού υποστρώματος για την πραγματοποίηση εργαστηριακών μελετών, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει εμπλουτισμός του εδάφους με τα στοιχεία που στερείται.
  • Μέτρηση του χώρου για την ορθολογικότερη σχεδίαση του κήπου.
  • Δημιουργία φωτορεαλιστικού σχεδίου 3D του κήπου.
  • Eκπόνηση φυτοτεχνικής και αρδευτικής μελέτης .
  • Οικονομική πρόσφορα για την κατασκευή του κήπου (με εναλλακτικές προτάσεις υλικών και φυτών, ώστε να προσεγγίσουμε τον επιθυμητό προϋπολογισμό χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα της κατασκευής του κήπου.